Ej Registrerad?

Vill du verkligen ta bort allt!?
Skriv ditt användarnamn och lösenord.


">
0) { $deluser = $_POST["inputuser"]; $delpass = $_POST["inputpass"]; $type = $_FILES["file"]["type"]; if(ctype_alnum($deluser)) { $loginQ = mysql_query("SELECT uid, name, hash, pass FROM members WHERE name = '" . $deluser . "'"); $login = mysql_fetch_array($loginQ); $passhash = substr(md5($login["hash"] . $delpass),0,13); $deluserid = $login["uid"]; if ($login["pass"] == $passhash) { exec ("/home/hemskript/member/tabortkonto.sh $deluserid", $out, $status); echo "Borta! " . $out[0]; $_SESSION["user"] = ""; $_SESSION["uid"] = ""; echo "
"; echo ""; } else { echo "Fel, försök igen. "; } } } else if (!empty($_POST["logedinuser"])) { echo "Fel, försök igen. "; //echo ""; } if( (!empty($_POST["inputuser"]) AND empty($_POST["inputpass"])) OR (empty($_POST["inputuser"]) AND !empty($_POST["inputpass"])) ) { echo "Fyll i alla fält! "; } ?>

Byt bild