Custom maps av 8vantar!
Följare: 0
Du måste logga in först.
49 Nedladdningar: 418
Detta är min första costum map och den är gjord i 1.7.10 Jag antar att det kommer ta mellan 20-40 minuter att spela mapen Om du spawnas på fel ställe skriv in kommandot: /tp @p 795 4 1030 så kommer du till mapens start
En spelare
Samarbete
Alla mot alla
Lag mot lag
Äventyr
Överlevnad
Arena
Parkour
Pussel
  
59 Nedladdningar: 435
En spelare
Samarbete
Alla mot alla
Lag mot lag
Äventyr
Överlevnad
Arena
Parkour
Pussel